Rare Coins - St Gaudens High Relief (1907)

1907 $20 Saint Gaudens Wire Edge High Relief NGC MS62

 

$22,003.00

1907 $20 Saint Gaudens High Relief NGC MS64

 

$32,004.00

1907 $20 Saint Gaudens High Relief Flat Edge NGC MS64 CAC

 

$37,771.00

1907 $20 Saint Gaudens High Relief NGC AU53 CAC

 

$15,109.00