Rare Coins - 190-045

1907 $20 Saint Gaudens High Relief Flat Edge PCGS MS65 CAC

 

$66,675.00

1907 $20 Saint Gaudens High Relief Flat Edge PCGS AU55 CAC

 

$15,669.00

1907 $20 Saint Gaudens High Relief PCGS MS63

 

$26,670.00

1907 $20 Saint Gaudens High Relief NGC MS62

 

$21,670.00