Rare Coins - 190-055

1912 $20 Saint Gaudens PCGS MS64

 

$4,759.00

1926 $20 Saint Gaudens NGC MS66 CAC

 

$4,829.00

1913-S $20 Saint Gaudens PCGS MS63 CAC

 

$5,220.00

1909/8 $20 Saint Gaudens PCGS MS62

 

$3,359.00

1913-S $20 Saint Gaudens PCGS MS62

 

$3,467.00

1911 $20 Saint Gaudens NGC MS64

 

$4,339.00

1912 $20 Saint gaudens NGC MS64

 

$4,479.00

1913-S $20 Saint Gaudens NGC MS61 CAC

 

$3,200.00

1924 $20 Saint Gaudens NGC MS65

 

$1,769.00

1927 $20 Saint Gaudens NGC MS65

 

$1,769.00

1928 $20 Saint Gaudens NGC MS65

 

$1,769.00

1910-S $20 Saint Gaudens PCGS MS65 CAC

 

$9,798.00

1925 $20 Saint Gaudens PCGS MS63 + CAC

 

$1,744.00

1922-S $20 Saint Gaudens NGC MS64 CAC

 

$11,400.00

1913-S $20 Saint Gaudens PCGS MS64

 

$7,601.00

1911-D $20 Saint Gaudens NGC MS65

 

$2,667.00

1911-S $20 Saint Gaudens PCGS MS64 CAC

 

$2,525.00

1909 $20 Saint Gaudens PCGS MS63 CAC

 

$3,571.00

1910-D $20 Saint Gaudens PCGS MS65

 

$3,067.00

1922-S $20 Saint Gaudens PCGS MS64 CAC

 

$11,757.00

1913-D $20 Saint Gaudens PCGS MS64 CAC

 

$3,082.00

1910 $20 Saint Gaudens PCGS MS64 CAC

 

$2,610.00

1924-D $20 Saint Gaudens PCGS MS63 CAC

 

$10,021.00

1924 $20 Saint Gaudens NGC MS66 CAC

 

$5,039.00

1923-D $20 Saint Gaudens Gold Coin PCGS Mint State 65(MS65) CAC

 

$2,690.00

1910-D $20 Saint Gaudens PCGS MS65 CAC

 

$4,519.00

1913 $20 Saint Gaudens Gold Coin PCGS Mint State63(63) CAC

 

$3,158.00

1924-D $20 Saint Gaudens Gold Coin PCGS Mint State 62(MS62) CAC

 

$7,280.00

1915-S $20 Saint Gaudens Gold Coin PCGS Mint State 65(MS65) CAC

 

$3,084.00

1908-D $20 Saint Gaudens Gold Coin PCGS Mint State 64(MS64) CAC

 

$3,297.00

1914-S $20 Saint Gaudens PCGS MS65 CAC

 

$3,134.00

1911 $20 Saint Gaudens PCGS MS64 CAC

 

$6,198.00

1911 $20 Saint Gaudens PCGS MS63 CAC

 

$2,884.00